Zpĕt

Sýrové etikety

Výstava For Model 2013 v Olomouci

1. - 3. března

Modelářům a všem, kteří se vĕnují sbírání nejrůznĕjších kuriozit patřily dennĕ od 9 do 18 hod. pavilony E, G a montovaná hala výstavištĕ Flóra Olomouc. FOR MODEL, výstava modelů a sbĕratelství potĕšila návštĕvníky ukázkami historických a bitevních lodí, letadel, automobilů, bojové techniky, zbraní, železniční modelů, papírových modelů, historických památek a sbírkami nejrůznĕjších zajímavostí a kuriozit - letos například i hokejových puků, figurek kuchařů, modelů cirkusů, papírových ubrousků a samozřejmĕ sýrových etiket.

Tak jako v předcházejících letech i letos jsme se na 6 panelech prezentovali ukázkou z naší sbírky. Letošní kolekce nazvaná "Ecce homo - človĕk na etiketách" byla vĕnována lidem od dĕtství do jejich stáří.


Dne 28. 11. 2007 vysílala televize RTA v regionálním zpravodajství reportáž vĕnovanou naší sbírce